การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563

28 ต.ค 2563

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกันพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการใช้พื้นที่อาคารราชพัสดุเพื่อจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม