วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 14:50

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่สูงเกินควร