วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 16:05

ประชาสัมพันธ์การพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

3 ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ร่วมมาตรการ "พักชำระหนี้เงินต้น" ให้ลูกค้าโครงการสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

https://www.smebank.co.th/