วันพุธ, 22 เมษายน 2563 11:29

ประชาสัมพันธ์ หากพบการกักตุนโภคภัณฑ์แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร