วันเสาร์, 25 เมษายน 2563 12:14

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวรัชฎา  เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว