วันพุธ, 29 เมษายน 2563 10:14

ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวเมราณี ศรีนวลปาน วิศวกรปฏิบัติการ 

เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัดสกลนคร ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด ตำบลโนนสะอาด 

อำเภอบ้านม่วง บริษัท แอ๊บโซลูท โปรดักส์ จำกัด ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และบริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 

ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร