วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 14:27

ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 โรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวเมราณี ศรีนวลปาน วิศวกรปฏิบัติการ 

ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ดูแล สถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่

1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20, ยางผสม, ยางเครป ตั้งอยู่ เลขที่ 192 ม.9  ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

2. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่ เลขที่ 187  ม.7 ถ.บ้านหนองผือ-บ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

3. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการ ทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ เลขที่ 89 ม.8  ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร