วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 10:48

ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

 

วันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร และ วิศวกรไฟฟ้าจาก 

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด ร่วมดำเนินโครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  

โดยตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง และถวายน้ำดื่ม จำนวน 60 โหล

พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับวัด โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช

ณ วัดป่าสุทธาวาส และ วัดพระธาตุดูม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร