วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 09:36

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้า

     ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยแจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือชุมชน เพื่อรับหน้ากากผ้าไปแจกจ่ายต่อไป

     วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นำหน้ากากผ้าตามโครงการดังกล่าวฯ มอบให้จังหวัดสกลนคร ทำการแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสกลนคร จำนวน 10,000 ชิ้น

โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบ

ณ บริเวณหน้าศาสากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)