วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 15:35

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร นำโดย นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร (อนุกรรมการและเลขานุการ) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2563 ในการพิจารณาทบทวนและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท จำนวน 1 ราย วงเงิน 5.5 ล้านบาท ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร