วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 12:37

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.  นางสาวรัชฏา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร นายพรศักดิ์ ประยูร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวกาญจนา ภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางณัฏฐินา ไชยกาล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวนิภา บัวเพชร นักวิชาการมาตรฐาน และนายมงคลศิลป์ ศูนย์จันทร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ  ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ปู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีดังกล่าว