วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 10:37

“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563”

“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563”

วันที่ 13 ต.ค 2563 เวลา 19.00 น. น.ส.รัชฎา เมธาวีกุลชัยอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครโดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี