วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563 09:54

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวเมราณี ศรีนวลปาน วิศวกรปฏิบัติการ และนางสาวเอมมิกา อิ่มเต็ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร