ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 3 / 2563

27 ต.ค 2563

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  3 / 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่

2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม