การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563

28 ต.ค 2563

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563  เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พื้นที่อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์) ชั้น 1 โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม