ปลัดฯ กอบชัย ให้การต้อนรับผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย (CCPIT)

12 พ.ย 2563

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นาย หลี่ เฟิง ผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) และคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมได้ร่วมหารือถึง แนวทางการอำนวยความสะดวก การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประกอบกิจการในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแก่นักลงทุนชาวจีน ตลอดจนการจัดทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจับคู่ธุรกิจในอนาคต โดยมี นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม