ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจผู้ประกอบ ฟาร์มงอกเงย

14 พ.ย 2563

จ.อุดรธานี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มงอกเงย ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถั่วงอก โดยมีนายพรเทพ วิวัฒน์อัศวิน ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ  

 

“ฟาร์มงอกเงย” ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีในการล้างถั่วงอก บรรจุถั่วงอก เข้ามาช่วยให้เร็วยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ Soft Loan (ธปท.) ทำให้บริษัทมีเงินทุนในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจที่ต้องเชื่อมโยงในการสร้างรายได้ให้กลับคืนสู่ชุมชน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกถั่วงอก เพื่อส่งขายให้กับบริษัทฯ ช่วยให้มีรายได้เพิ่มในอีกทางหนึ่ง