ปลัดฯ กอบชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำหรับการประชุมร่วมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อไปสู่เป้าหมาย 30@30 โดยมี มาตรการเร่งด่วน อาทิ การกระตุ้นตลาด การเร่งให้เกิดการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า การปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนากำลังคน เป็นต้น