รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2563

18 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม