ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กนอ. ลงนามสัญญาจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมใหม่

16 เม.ย 2557

     กนอ. ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ ใน จังหวัดชลบุรี  โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาท และการจ้างงานกว่า 5,000 คน  

อ่านต่อ...


สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสานตรวจ 4 ห้างดัง ค้าวัสดุก่อสร้างไม่พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

11 เม.ย 2557

            สมอ. ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง  เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้สินค้าปลอดภัย และได้มาตรฐาน มอก.

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

11 เม.ย 2557

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณห้องประชุมชุณหะวัณ

อ่านต่อ...


สศอ. เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหวังใช้เป็นเครื่องชี้วัดอุตสาหกรรม 4 มิติ หนุนแผนพัฒนานโยบายชาติ

11 เม.ย 2557

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งใช้เป็นเครื่องชี้วัดประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ, มิติด้านสิ่งแวดล้อม, มิติด้านคุณภาพทางสังคม และมิติด้านทุนมนุษย์ รวมทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมรายสาขาและใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงนโยบายให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ...


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายพระพร

11 เม.ย 2557

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายพระพรในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมถวายพระพร ณ อาคารรับรอง เอ พระที่นั่งบรมพิมาน  

อ่านต่อ...


ลุยเข้มต้อนรับสงกรานต์ สมอ. ตรวจการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดต้องมี มอก.

10 เม.ย 2557

    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายคุมเข้มผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจติดตามการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

อ่านต่อ...


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์

09 เม.ย 2557

  นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กนอ. และ บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จำกัด

อ่านต่อ...


กนอ. เตรียมแหล่งสำรองน้ำดิบ พร้อมรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม

07 เม.ย 2557

กนอ. เชิญชวนเอกชนยื่นเสนอโครงการสำรองน้ำดิบในนิคมฯ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงวิกฤตฤดูแล้ง

อ่านต่อ...


สมอ. มอบรางวัล "อัศวิน มอก." และโรงเรียนต้นแบบเผยแพร่มาตรฐานสู่โรงเรียนและชุมชน มูลค่า 190,000 บาท

27 มี.ค 2557

สมอ. มอบรางวัล “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลงานดี จำนวน 10 รางวัล

อ่านต่อ...


กนอ. มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จากโรงงานในนิคมฯ เพิ่มมูลค่า ลดของเสีย

27 มี.ค 2557

กนอ. ให้ความสำคัญของการจัดการกากอุตสาหกรรม นำร่อง 3 นิคมฯ จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโรงงานในนิคมฯ

อ่านต่อ...


Page 342 of 346