ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกอบชัยฯ และคณะลงพื้นที่ระยอง เยี่ยมชมโรงงานอินโดรามา ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

05 พ.ย 2563

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินการ ขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ เม็ดพลาสติก PET และรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และความพร้อมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของอุตสาหกรรมไทย    โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ 1) การรีไซเคิล โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก 2) การจัดเก็บ มีการคัดแยกแยกขยะพลาสติก การรีไซเคิลพลาสติก การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาหรือการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 3) การบริโภค โดยการผลักดันการปรับแก้กฎหมายและข้อบังคับ 4) การจัดจำหน่าย คือ การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) การผลิต วัตถุดิบทางเลือก และประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการดำเนินงาน และ 6) การออกแบบนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ โดยการจัดการของเสียด้วยการนำวัตถุดิบที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำพลาสติก PET ที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการการรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นในกระบวนการรีไซเคิล ยังประหยัดพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรงงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย มียอดขายกว่า 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ  และมีโรงงานทั่วโลก นอกจากนี้ในแต่ละปีอินโดรามา เวนเจอร์ส  จะผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET มากถึง 140,000 ตันต่อปี  #เศรษฐกิจหมุนเวียน #BCG #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry      

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่​ ครั้งที่​ 3/2563​ จังหวัดภูเก็ต

03 พ.ย 2563

  วันนี้​ (3​ พ.ย.​2563)นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่​ ครั้งที่​ 3/2563​ และร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน​ ​(ภูเก็ต​ กระบี่​ ตรัง​ พังงา​ ระนอง​และสตูล)​ โดยมี​ พลเอก​ ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานการประชุม​ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ โรงแรมสแปลช บีท รีสอร์ต​ ไม้ขาว​ จังหวัดภูเก็ต  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสายพันธ์โอกินาว่า ต้นแบบสถานประกอบการ ที่นำงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.30 ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสายพันธ์โอกินาว่ารายแรกของประเทศไทย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาว่าได้สำเร็จ โดยฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ และผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อ เน้นการศึกษา วิจัยและพัฒนาจากวัตถุดิบที่ได้จากฟาร์ม เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาทิ คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อในรูปแบบสารละลายและรูปแบบผง เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิวด้วยเทคโนโลยีสกัดเย็นคงประสิทธิภาพการกระตุ้นและฟื้นฟูไฟโบรบลาสเซลล์   ทั้งนี้ บริษัทฯ ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคและสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม.  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการตกแต่งหรือเย็บปักสิ่งทอเป็นใบเรือ ซ่อมใบเรือ และทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือจากพลาสติกและโลหะ

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการตกแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอเป็นใบเรือ ซ่อมใบเรือ และทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือจากพลาสติกและโลหะ โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ โบ๊ตลากูน จังหวัดภูเก็ต  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ร่วมรับเรื่องหรือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

02 พ.ย 2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chie’ Complaint Executive Officer : CCEO) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นผู้แทนรับเรื่องและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแทนนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบตามบัญชานายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)  ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต #คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ #กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ สุระ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ฯ

02 พ.ย 2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 63) เวลา 09.00 น. นายสุระ เพชรพิรุณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ  รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาฯ  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563  โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ :  มุมมองจากนโยบายในระดับประเทศ และจากแผนพัฒนาจังหวัด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ดร.เติมทรัพย์  เตละกุล  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คุณศิวะ หงษ์นภา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่  เป็นผู้ร่วมการเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณประภาศรี พงษ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์  การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาดัชนีเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัด” การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติในการใช้ประโยชน์และบูรณาการข้อมูล แบบ Single –form และการเชื่อมโยง I-connect” เป็นต้น  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ผู้ผลิตและจำหน่ายของฝากของที่ระลึก

01 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) เวลา 17.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ประกอบกิจการร้านของฝากของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ ร้านพรทิพย์ โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก โดยผลิตภัณฑ์ตราพรทิพย์ ได้ผลิตในโรงงานของตนเองที่ผ่านการตรวจรับรองระบบสากล GMP & HACCP โดยวางจำหน่ายใน Modern Trade ชั้นนำของประเทศไทย เช่น Siam Paragon Gourmet Thai , Golden Place , Top Supermarket ร้านค้าในโครงการหลวง และส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง จำนวน 5 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก จำนวน 1 ล้านบาท โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 1 ล้านบาท สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของแบงก์ชาติ จำนวน 0.86 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อจำนวน 7.86 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ    โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ และมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต   นางพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล กรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่ภูเก็ตเยี่ยมชมและให้กำลังใจสถานประกอบการผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

01 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) เวลา 16.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ประกอบการ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไข่มุก โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน Local Economy Loan (LEL) และโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ    โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ และมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต   ภูเก็ต นายอมร อินทรเจริญ กรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจสถานประกอบการที่ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

01 พ.ย 2563

  จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจบริษัท ภูเก็ตทัวร์ฟาร์ม จำกัด (อินทรฟาร์ม) ซึ่งดำเนินกิจการด้านการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มหอยแครงกว่า 300 ไร่ การทำปลาในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยมุก เลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนเอสเอ็มอีตามตามแนวประชารัฐ เพื่อก่อสร้างฟาร์มหอยมุก และปรับปรุงสำนักงานพร้อมต่อยอดเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ซื้อเรือหางยาง เรือท้ายเป็ด และเรือคายัค    ซึ่งปลัดฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) และแนะนำให้บริษัทฯ นำงานวิจัยจากหอยมุก มาร่วมในกิจกรรม ‘Research Connect’ หรือตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมระหว่างผู้พัฒนาและผู้ประกอบการ พร้อมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป   โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ และมีนายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายชนกันต์ อินทรเจริญ กรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  

อ่านต่อ...


Page 5 of 347