ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กนอ.เดินหน้าเต็มสูบนิคม“Smart Park” หลัง ครม.ไฟเขียวตั้งนิคมฯ 1.38 พันไร่

02 ต.ค 2563

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการลงทุนในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค บนพื้นที่ 1,383 ไร่ มูลค่าการลงทุนระยะแรก 2,370 ล้านบาท ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ไตรมาส 1 ปี 2564 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบการลงทุนในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 1,383 ไร่ มูลค่าการลงทุน 2,370 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี    “หลังจาก ครม.เห็นชอบให้มีการลงทุนในโครงการแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2564 และใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จะสามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปี อยู่ที่ 52,934.58 ล้านบาท ขณะเดียวกันจะเกิดการจ้างงาน ประมาณ 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี (คิดฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ15,000 บาท) นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้โดยตรง เช่น มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่น เกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หรือประฌโยชน์ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว   ด้านนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)กล่าวเสริมว่า นิคมฯสมาร์ท ปาร์ค เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ซึ่งตามแผนการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประมาณ 3 ปี โดยในช่วงระยะการก่อสร้างคาดว่าจะทำให้มีการจ้างงานประมาณ 200 คน และเกิดเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในชุมชน ประมาณ 23.7 ล้านบาท/ปี (คิดอัตราฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 330 บาท)อีกด้วย    นอกจากนี้ ในส่วนของทำเลที่ตั้งของโครงการฯ ถือว่าอยู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ดี โดยอยู่ห่างจากท่าเรือมาบตาพุด 7 กม. ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 17 กม. และห่างจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 29 กม. ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 53 กม. และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 150 กม. อีกทั้งมีความได้เปรียบในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบ (Raw materials sources ) และอยู่ในเขตส่งเสริมของอีอีซี  “หลังก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าพื้นที่จะถูกเช่าหมดภายในระยะเวลา 4 ปี เนื่องจากเป็นนิคมฯที่รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งนอกจากรวมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในที่เดียวกันแล้ว ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อมรวมทั้งอาคารต่างๆ ต้องมีมาตรฐานระดับสากล และก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในท้องถิ่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย ----------------------------------------------- กองประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

30 ก.ย 2563

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การทำผ้ามัดย้อม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค กรุงเทพฯ   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทําผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน มุ่งเน้นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงาน ให้กับชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ    โดยในครั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการย้อมผ้า มาช่วยเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งการทําผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนําเทคนิคการมัดย้อม สร้างลวดลาย ในรูปแบบเป็นที่นิยมของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประชาชนพื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวนกว่า 300 คนเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรครั้งนี้ จะมีส่วนสําคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเม็ดเงิน ราว 1.5 ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นกว่า 18 ล้านบาทต่อปี เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง #การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ #การทําผ้ามัดย้อม #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ร่วมประชุมหารือศึกษาข้อมูลด้านการทดสอบยานยนต์และยานยนต์อนาคต

29 ก.ย 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือและศึกษาข้อมูลด้านการทดสอบยานยนต์และยานยนต์อนาคต โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับ พลโทเอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ร่วมประชุมหารือ ณ สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท กรุงเทพ #ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนายานยนต์ #ยานยนต์อนาคต #สถาบันยานยนต์ #กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

28 ก.ย 2563

วันนี้ (28 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


สุริยะดันแผนขับเคลื่อนอุตฯ เครื่องมือแพทย์เต็มสูบ เร่งประกาศให้ทันปี 2564 ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ในอาเซียน ปี 2570

28 ก.ย 2563

          กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ทันปี 2564 หลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่างประเทศยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570             นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้ทันภายในปี 2564 หลังอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.09 จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ประเทศไทยเริ่ม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีหน้า อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้สินค้าและเครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทขาดแคลน จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570               “จากการที่ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2564 และเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รวมถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากบางสินค้า เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางความต้องการสูงมากกว่าการผลิตที่มีอยู่และความต้องการยังมีแนวโน้มสูงไปอีกนาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ ยังไม่สามารถควบคุมได้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลงได้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นที่นิยมและเป็นประเทศที่มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามารักษาตัวของชาวต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและผลักดันสู่การเป็นฮับทางสุขภาพ” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย             นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า  ร่างแผนปฏิบัติการจะมุ่งแก้ปัญหาอุปสรรคและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการที่เริ่มปฏิบัติได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่    1. การส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ ให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นให้มีการผลิตและการลงทุนเครื่องมือแพทย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น กำนหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการสร้างตราสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไทย    2. การส่งเสริมช่องทางการเข้าสู่ตลาด ให้มีการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น โดยกำหนดสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจเพิ่มเติมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ  ส่งเสริมให้โรงเรียนแพทย์มีการใช้เครื่องมือแพทย์ของไทยเพื่อให้แพทย์มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย การส่งเสริมตลาดต่างประเทศโดยการจัดงานหรือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติและงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะเพิ่มประโยชน์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับสากลและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทยกับนานาชาติ    3. การส่งเสริม/เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน มีการสร้างปัจจัยสนับสนุนในการยกระดับการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ (Regulatory expert) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเชิงเทคนิค (Technical expert) เพื่อให้คำปรึกษานักวิจัยและผู้ประกอบการในการประเมินเอกสารการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อาทิ ข้อมูลบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อมูลหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยทางคลินิก ข้อมูลเอกสารและผลการทดสอบประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมเปิดงาน Job Expo Thailand 2020

26 ก.ย 2563

วันนี้ (26 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคาร Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา    Job Expo Thailand 2020 เป็นมหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งภายในและภายนอกประเทศทุกสาขาอาชีพ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยจะมีทั้งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ รวมกว่าล้านตำแหน่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและงานบริการต่างๆ ของกระทรวง ซึ่งภายในงานยังมีโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา นิทรรศการภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิทรรศการสาธิตและแนะแนวอาชีพ รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลางเน้นนำแนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

26 ก.ย 2563

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 และ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลาง เน้นส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0    นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบาย ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การดำเนินงานตามนโยบาย 1 อุตสาหกรรมจังหวัด 1 สตาร์ทอัพ โดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกิดความสมดุลกัน 2. แนวทางการใช้งาน I-Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดระมัดระวังและรอบคอบในการออกใบอนุมัติ อนุญาตต่างๆ 4. การมีระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร   #กระทรวงอุตสาหกรรม #พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย #prindustry  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรไทย

26 ก.ย 2563

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เพชรบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกิจการผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สกัดจากน้ำมันหอมระเหย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการปรับปรุงอาคารและลิฟต์ส่งของ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI ในปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิรดา โกศัยภัทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามวรดา 59 จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด ได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามมาตรการ “ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ มาจากความสำคัญของ 3 คำ คือ “ผลิตได้” คือ ต้องมีการใช้งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ขายได้” คือ ต้องมีการตลาดที่ดีทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) และ“อยู่ด้วยกันได้” คือ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนะนำแนวทางการปรับใช้สารสกัดจากสมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ หน้ากาก หมวกในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไป   #industryprmoi #ปลัดกอบชัย #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัยและคณะ ลงพื้นที่เพชรบุรี เยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบ SodaPrinting ตามแนว ทาง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย"

26 ก.ย 2563

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 08.45 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมสถานประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธีรศานต์ สหัสพาศน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ    บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ SodaPrinting ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯ ในการซื้อเครื่องจักรทำผ้า การจ้างทำระบบซอฟต์แวร์ ระบบออนไลน์ และการเชื่อมระบบกับทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิด "ของขวัญ" ซึ่งสามารถใช้และให้ได้ในทุกกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยนำเทคโนโลยีและระบบตลาดออนไลน์มาปรับใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ยึดหลักกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน เน้นสร้างการรับรู้ผ่าน TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและสื่อโซเซียลมาสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดความน่าสนใจ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่ายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายไลน์การผลิตเน้นออกแบบลวดลายที่มีความทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อ หน้ากากผ้า ถุงผ้า    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามมาตรการ “ผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ มาจากความสำคัญของ 3 คำ คือ “ผลิตได้” คือ ต้องมีการใช้งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ “ขายได้” คือ ต้องมีการตลาดที่ดีทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) และ“อยู่ด้วยกันได้” คือ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" พร้อมชื่นชมบริษัทฯ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ    #industryprmoi #ปลัดกอบชัย #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ หารือประธาน SMRJ ด้วยระบบ VDO Meeting

26 ก.ย 2563

25 กันยายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Team กับ Mr. Atsushi Toyonaga, Chairman & CEO Mr. Yoshihiko Yamaji, Executive Vice President, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) ในความร่วมมือด้านเชื่อมโยงและประสานการเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรม การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ Mr. Makoto Ihara มีกำหนดครบวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ และมีผู้เชี่ยวชาญท่านใหม่มาประจำการแทน คือ Mr. Tetsuya Inoue  โดยการหารือครั้งนี้ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Mr. Masanobu Nii ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านการตลาดและต่างประเทศ) Mr. Makoto Ihara ผู้เชี่ยวชาญ SMRJ ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Mr. Tetsuya Inoue ผู้เชี่ยวชาญ SMRJ ประจำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ท่านใหม่) Ms. Takahashi Sayo, Director, SME Promotion Department, JETRO นายบวร สัตยาวุฒิพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และ Ms. Yuko Sakaguchi, Director, Business Support Department, SMRJ ร่วมหารือด้วย

อ่านต่อ...


Page 9 of 346