วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560 16:43

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 


 

ตามเอกสารแนบ  1.  ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

                          2. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

                          3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี