วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560 16:47

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี