วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 16:48

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ