วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 13:43

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ICT)) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

เพื่อปฏิบัติศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ICT)) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร