วันจันทร์, 09 เมษายน 2561 13:33

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทักษาะเฉพาะตำแหน่งและสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทักษาะเฉพาะตำแหน่งและสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC)) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร