วันพุธ, 11 เมษายน 2561 10:13

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทักษะเฉพาะตำแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ICT))

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

เรื่องผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทักษะเฉพาะตำแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ICT))

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร