วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ และปัญหาต่างของประชาชน ติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 หรือหมายเลข 0 42-712094 , 09-2409-2256