วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560 17:20

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร