วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 14:11

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะแบบดับเบิ้ลแคบ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถกระบะแบบดับเบิ้ลแคบ)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)