ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d7d6d0a2f1c6595fa60fff2fa5a221e9_S.jpg
เชิญร่วมงานการจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเข้าสุ่อุตสาหกรรม 4.0 (Technology Demonstration)
16 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/b5468ef4112aa67413afb7f401089cec_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
13 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/dd843d07c2a1f73888925d2ff585f661_S.jpg
สรุปผลการทวนสอบวัดระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมดเชิงนิเวศพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
11 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev