ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/70a23b0a965fe743eaf75a6b75033e63_S.jpg
เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (คสป.) และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/bb7a359323276c80ff4ede845d0a865d_S.jpg
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการ ๑๐ คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/080691b09c0063862799cdfbf381aa45_S.jpg
เตรียมความพร้อมจัดงาน “โครงการ SME D Service Extra Cash”
02 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev