ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3ed7f6a529fa8d2422445ca535f87db1_S.jpg
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/b3b711b72caf6ab488c6f107050cdd3f_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแผนการดำเนินงาน ของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/d9aedce8dec921f6ec51838fa5a2da40_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
14 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev