ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2adf1ea04071c7f090f0d678f84fa622_S.jpg
การจัดฝึกอบรมสร้างคความตระหนักด้านพลังงาน “ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ในยุค ๔.๐” รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒
07 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/e2fca3b42df21e279c4ad2b901ff58fb_S.jpg
การยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
02 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/b98c782dad045d9c883bfe3733f61646_S.jpg
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๒
01 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev