กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Standardization for SMEs) ปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/eeccac5bdbd6e847da7a3fd69de688cc_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/60508cc1f77fd4d7c595a48fbe4afb30_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
25 ก.พ. 2564
media/k2/items/cache/64afb3ac245b711f650ac1d9ccf39bff_S.jpg
เข้าร่วมประชุมโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สู้ภัยโควิค สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2564
25 ก.พ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev