ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

"สุริยะ" ยืนยันพานาโซนิคยังยึดฐานการผลิตในไทยอีก 18 โรงงาน จ้างงานกว่า 10,000 คน

25 พ.ค 2563

  25 พฤษภาคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน "พานาโซนิค" ย้ายฐานแค่บางส่วนไปเวียดนาม เพื่อรวมสายการผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าไว้ที่เดียวกัน ย้ำยังดำเนินกิจการในประเทศไทย 18 โรงงาน มีการจ้างพนักงานกว่า 10,000 คน พร้อมสั่งอัดโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง เร่งพัฒนาอาชีพธุรกิจอิสระ ผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 มิติ ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เกษตรและประชาชน คาดช่วยได้กว่า 1.25 ล้านคน   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณี มีข่าวปรากฎในสื่อต่างๆ ว่าบริษัท พานาโซนิค ได้ย้ายฐานการผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าไปยังประเทศเวียดนาม และจากการรายงานผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ากรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนทางธุรกิจของพานาโซนิคที่วางไว้เดิมอยู่แล้ว เพื่อให้ขนาดการลงทุนมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (Economy of scale) ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและมีต้นทุนการผลิตลดลง และการย้ายฐานนั้นเป็นการรวมสายการผลิตไว้ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตหลักของตู้เย็น และเครื่องซักผ้าของกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในอาเซียนอยู่แล้ว    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ยังมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยอีก 18 โรงงาน ใช้แรงงานกว่า 10,000 คน โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ๆ เช่น เครื่องเสียง โทรทัศน์ แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดยังคงเดินสายการผลิตที่ประเทศไทย   "กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการประสานงาน และสอบถามข้อมูลกับ บริษัท พานาโซนิค พบว่า ทางบริษัทมีการปิดฐานการผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้า เพื่อไปรวมสายการผลิตฐานหลักที่ประเทศเวียดนาม โดยมีแรงงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 800 คน ซึ่งถือว่าเป็นการย้ายฐานไปส่วนน้อยเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัทได้นำเข้าชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าและตู้เย็นชิ้นส่วนมาจากเวียดนามเป็นหลักเพื่อนำมาประกอบในประเทศไทยอยู่แล้วจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บริษัทตัดสินใจย้ายสายงานดังกล่าวไปเวียดนาม" นายสุริยะ กล่าว    นายสุริยะ ยังกล่าวถึง กรณีของข่าวบริษัทเครื่องปรับอากาศไดกิ้น (Daikin) ที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น โดยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าเป็นการขยายกำลังการผลิตที่ประเทศเวียดนาม และขยายการผลิตในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดย บริษัท Daikin ได้ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งการผลิตเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ โดยภาพรวมคือ โมเดลเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่ย้ายฐานไปยังประเทศเวียดนามเป็นโมเดลทั่วๆไป ส่วนฐานการผลิตที่ประเทศไทยจะผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ขั้นสูง ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมการลงทุนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง    กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพ ธุรกิจอิสระ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานลดลง ด้วยการผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ใน 4 มิติ คือ 1.มิติผู้ประกอบการ SMEs โดยการปรับธุรกิจให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19 และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความปกติวิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอล เช่น การปรับการตลาดรูปแบบใหม่ การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม 2.มิติชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการบ่มเพาะนักพัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างและยกระดับการค้า การผลิต และบริการ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 3.มิติเกษตร โดยการพัฒนาจากเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสร้างนักธุรกิจเกษตร การใช้ระบบเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเพื่อทำเกษตรสมัยใหม่ (Farming 4.0) และสุดท้ายมิติที่ 4.มิติประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ โดยการสร้างอาชีพอิสระทั้งในแง่ของการสร้าง และการนำทักษะของแต่ละคนมาประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการเริ่มธุรกิจค้าขายและบริการตามที่ตนเองถนัด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้    แต่ละมิติจะมีการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีเงินทุนเริ่มทำธุรกิจได้บ้าง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนงบประมาณจำนวน 35% จากงบประมาณคงเหลือของปี 63 นำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูใน 4 มิติข้างต้นแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานลดลง จะถูกช่วยเหลือให้มีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพกว่า 6,000 คน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และขยายผลครอบคลุมให้ทั่วประเทศ จึงได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมการฟื้นฟูทั้ง 4 มิติ ในระยะต่อไป โดยจะเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้กว่า 1.25 ล้านคน ตามแนวทางข้างต้นนี้ต่อไป โดยใช้งบประมาณราว 10,000 ล้านบาท ภายใต้ พรก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น นำคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ เพื่อขอรายงานความคืบหน้าและหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 พ.ค 2563

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.45 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr.TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) นำคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เข้าพบ เพื่อขอรายงานความคืบหน้าและหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้เอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ

25 พ.ค 2563

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E.Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับทราบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ซึ่งนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย อาทิ การดำเนินงานตามแนวทาง Thailand 4.0 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงคาซัคสถานที่จะมาลงทุนในประเทศไทย โดยมีนางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

22 พ.ค 2563

  วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น และชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุด PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนผู้มาติดต่อ โดยมี นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 พ.ค 2563

วันนี้ (22 พ.ค. 63) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ต วัสพล จัยสิน อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ มีนางวรวรรณ ชิตอรุณ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมปันสุข ลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก ลุยแจกถุงยังชีพกว่า 500 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

22 พ.ค 2563

(22 พฤษภาคม 2563) กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการอุตสาหกรรมปันสุข มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก ราชเทวี กทม. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการอุตสาหกรรมปันสุขอย่างต่อเนื่อง หลังจากจัดทำตู้อุตสาหกรรมปันสุข “หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” จำนวน 4 ตู้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณริมถนนพระราม 6 ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อร่วมแบ่งปันอาหาร ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนั้น วันนี้ก็ได้นำคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ชุมชนวัดมะกอก มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน “กระทรวงอุตสาหกรรมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดทำโครงการอุตสาหกรรมปันสุข ทั้งตั้งตู้ปันสุขหน้าบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม และในวันนี้ได้มาร่วมแจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุดซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับมอบจากภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันแบ่งปัน เพื่อเป็นการปันน้ำใจ สร้างขวัญกำลังใจเล็กๆน้อยๆ และช่วยแบ่งเบาให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว   ทั้งนี้ ได้สอบถามประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมครบถ้วนตามรายชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่  พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับครบถ้วน และกล่าวขอบคุณและชื่นชมหน้ากากผ้า ของกระทรวงฯ  มีคุณภาพดี หายใจสะดวก นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดเตรียมหน้ากากผ้าเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับหน้ากากผ้าด้วย และขอเน้นย้ำให้ประชาชนให้ยังคงรักษามาตรการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อไป  ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ รวมทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคโควิด–19 อยู่เสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ----------------------------------------- 22  พฤษภาคม  2563

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

20 พ.ค 2563

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการฟู้ดทรัคและผู้ประกอบการมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าไทย

19 พ.ค 2563

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการฟู้ดทรัคและผู้ประกอบการมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งเป็นการนำฟู้ดทรัคที่มีอาหารยอดนิยมมาจัดอยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปรุงอาหารพร้อมเสริฟและจัดส่งอาหารไปยังผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการฟู้คทรัคและผู้ขนส่งอาหาร โดยการนำมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าของไทยมาใช้ในการขนส่งอาหาร โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผู้ประกอบการมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าไทย เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้อง อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตฯ เปิดตู้อุตสาหกรรมปันสุข“หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” 4 ตู้ ริมถนนพระราม 6

18 พ.ค 2563

วันนี้ (วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางวรรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตู้อุตสาหกรรมปันสุข“หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” จำนวน 4 ตู้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณริมถนนพระราม 6 ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม   เพื่อร่วมกับแบ่งปันและเป็นผู้ให้แบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสิ่งของที่อยู่ในตู้ ประกอบด้วย น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม และน้ำดื่ม #กระทรวงอุตสาหกรรมรวมใจสู้ภัยโควิด-19 #น้ำใจคนไทยไม่มีวันหมด #prmoi #ต่อเติมความหวัง  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

15 พ.ค 2563

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563)  เวลา 13.00 น.  นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม   ซึ่งที่ประชุมได้หารือและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การใช้บริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19   การบริหารงานบุคคล   การนำเสนอโครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ   การบริหารจัดการหน้ากากผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น  สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก   และเชิญชวนให้มีการตั้งตู้อุตสาหกรรมปันสุขในพื้นที่ต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม    ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ  อาคารสำนักงานปลัดกระทรงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #prmoi  

อ่านต่อ...


Page 1 of 323