วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 14:38

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑