วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 14:37

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น ๒ (กลุ่มนโยบายและแผนงาน) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

(เอกสารเพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบค่ะ)