วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561 16:25

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถาน

รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ