วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 13:55

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ