วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562 00:00

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด) จำนวน ๑ อัตรา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น ๒ (กลุ่มนโยบายและแผนงาน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ

(เอกสารเพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบค่ะ)