วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 09:37

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง