วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 09:38

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน