วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 14:13

การจัดประชุมชี้แจงโครงการตาสับปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ

 การจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการตาสับปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2557ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนจากภาคท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคประชาชน