วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 14:23

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท อีซูซุมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 80 คน