วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 16:15

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของสมาชิกเครือข่ายโครงการตาสับปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2557 ณ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน)