ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. 2562
01 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/00eef5d7033eadb6f3036b8ea4b02d6b_S.jpg
ประกาศแจ้งความ เรื่อง ขายของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
27 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/8d47b0c1abc078fcde98bef171064b94_S.jpg
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ในพื้นที่พัฒาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ ...
31 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. คลังความรู้
next
prev