ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/54634fdd7983d8ab469969405042238f_S.jpg
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจารึก ธรรมสุนทร ...
27 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/580e36cee2c01c762797cdee15aed6b3_S.jpg
วันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ...
26 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/5fd818c0de88a1adb9bbade478a293f8_S.jpg
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2662 กลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 11/2562 ณ ...
13 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
  7. คลังความรู้
next
prev