รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

19 ส.ค 2562

วันนี้ (19 สิงหาคม 62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม