วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 14:46

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)