วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562 16:41

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผนงาน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีท่านรอง ผวจ. ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร