วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 21:22

วันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

                 วันที่ 23 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562    อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผนงาน    เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"    ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร    โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว